สั่งซื้อสมุดบันทึก

โจทย์การเรียนรู้กับข้อมูลฐานทรัพยากรชุมชนบึงปึกยาว บ้านคลองต่ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

โจทย์การเรียนรู้กับข้อมูลฐานทรัพยากรชุมชน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา นักวิชาการ ม.อ.ปัตตานี ที่มาจากในหลายภาคส่วน ม.อ.ปัตตานี ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ ช่วยระดมความคิดเห็นในการจัดการฐานทรัพยากรชุมชน

เรียนรู้ระบบนิเวศ ฝนแปด แดดสี่

เปิดโลกหาดเลน

ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับอุทยานแห่งชาติแหลมสน อ.กะเปอร์  จ.ระนอง   อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว อ.เมือง และพื้นที่สงวนชีวมณฑล (ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว) อ.เมือง จ.ระนอง   จัดกิจกรรม โครงการเปิดโลกหาดเลน

หน้า